Stažuotė Ispanijoje "Dvikalbio ugdymo patirtis"

2014 m. kovo 3 - 7 dienomis 12 pedagogų iš Lietuvos (2 iš Vilniaus, po 1 iš Kauno, Alytaus, Visagino, Širvintų, Švenčionių, Šiaulių r., Šakių r., Pakruojo r., Šilutės ir Palangos) stažavosi Barselonoje. Stažuotės tikslas – susipažinti su Ispanijos dvikalbio ugdymo gerąja patirtimi. Siekiant įgyvendinti stažuotės tikslą buvo suorganizuota 12 skirtingų veiklų (vizitų, susitikimų, paskaitų, diskusijų), suteikiančių galimybę į Ispanijos švietimo sistemą pažvelgti iš arčiau.

Vizitai į Barselonos švietimo institucijas

Ispanijos sudėtyje esanti Katalonija - tai didelį savarankiškumą išsikovojęs regionas, turintis savo vėliavą, herbą, parlamentą ir gimtąją kalbą. Puikus dvikalbio (ispanų ir katalonų kalbų) ugdymo pavyzdys šiame regione. Nuo 1983 m. Katalonijos mokyklose  įvedus dvikalbio ugdymo programas pasiekta, kad abi kalbas mokiniai mokėtų vienodai. Ispanijai įstojus į ES bei vykdant švietimo reformą, nuo 1996 m. Ispanijoje pradėta nekalbinius dalykus (istoriją ir gamtos mokslus) mokyti angliškai. Šia drąsia iniciatyva siekiama efektyvinti užsienio kalbų mokymąsi ir tuo pačiu dvikalbių regionų mokyklas paversti trikalbėmis.

Išsamiai Ispanijos švietimo sistemą pristatęs Katalonijos Švietimo departamento atstovas Jaume Prat pasirūpino, kad stažuotės dalyviams būtų sudarytos sąlygos pamatyti kuo įvairesnes mokyklas, perprasti šalies švietimo sistemą. Turėjome galimybę ne tik apžiūrėti mokyklų patalpas, bet ir padiskutuoti su administracijos atstovais. Jie noriai dalinosi savo patirtimi – papasakojo apie mokyklose vykdomą politiką, taikomas priemones dvikalbiam ugdymui, iškylančius sunkumus įgyvendinant švietimo reformą.

Aplankius “Escola Fort Pienc” bei “Escola Drassanes” pradines mokyklas į akis krito jaukios, saugios mokinių poreikiams pritaikytos nestandartinės erdvės ir patalpos. Čia nuo pat pirmų dienų vystomi vaikų mąstymo įgūdžiai: vyksta tiriamasis, projektinis, analitinis darbas, kuriamos koncepcijos, skatinamas komandinis mokinių, mokytojų ir šeimų darbas. Daug dėmesio skiriama kalbiniam vystymuisi: verčiama iš kitų kalbų, mokoma sklandžiai dėstyti mintis, išlaikyti dėmesį, ugdoma atmintis. Įdomi mokyklose tradicija - mokiniai po 2 val. per savaitę skiria knygų skaitymui, imdami pavyzdį iš realios aplinkos – skaitymo procese dalyvauja visa mokyklos bendruomenė nuo mokytojos iki valytojos…

Didelis dėmesys Ispanijoje skiriamas profesiniam mokymui. Tuo įsitikinome apsilankę bendrojo lavinimo aukštesniojoje vidurinėje mokykloje “Moises Broggi Insitute” bei  profesinėje aukštesniojoje mokykloje  “Institut Escola del Treball”. Lanksčiai sukurtos ir dėstomos specifinės ugdymo programos ruošia mokinius realiam gyvenimui. “Bendradarbiaujant su kaimyninėmis įstaigomis ir organizacijomis (tyrimų, medicinos centrais,  laboratorijomis) pavyko motyvuoti mokinius, sumažinti metusių mokyklą mokinių skaičių, įgyti pasitikėjimą mokykla – džiaugėsi “Moises Broggi Insitute” direktorius.  Didžiausios Barselonos profesinės mokyklos “Institut Escola del Treball” stiprioji pusė ir pasididžiavimas – siūlomų mokymo programų (20) įvairovė, kompiuterinės laboratorijos (25) ir daugybė kitų specialia įranga aprūpintų auditorijų, užtikrinančių kokybišką profesinį mokymą.

Stažuotės metu ne mažiau buvo įdomu sužinoti apie mokytojų rengimą, kvalifikacijos tobulinimą mokytojų darbo sąlygas bei motyvacinę sistemą. Svetingai buvome priimti Autonominio Barselonos universiteto (UAB) Švietimo mokslų instituto administracijos. Susidarėme nuomonę, kad tai europietiško modelio universitetas, ruošiantis įvairių dalykų mokytojus bei švietimo specialistus, turintis daug fakultetų, tyrimo centrų bei partnerių visame pasaulyje.

Ispanijoje įprasta mokytojų kvalifikaciją tobulinti pasibaigus mokslo metams, dalyvaujant vasaros kursuose, mainų programose, stažuotėse. Ne mažiau populiaru mokytis nuotoliniu būdu – internetiniame mokytojų rengimo serveryje siūloma įvairi mokomoji medžiaga, kursai ir medžiaga savaiminiam mokymuisi. Ispanai noriai renkasi mokytojo profesiją. Šis darbas turi paklausą, yra gerbiamas, gerai apmokamas, siūlomos galimybės tobulėti, mokytis visą gyvenimą. Įprasta, kad  pradinėse mokyklose dirba apie ketvirtadalis vyrų, o vidurinėse mokyklose dirbančių vyrų ir moterų skaičius pasiskirsto beveik po lygiai.

Lankytinos vietos, ispaniški pateikalai ir draugiška atmosfera

Savaitę gyvenome Barselonos centre, tad puikiai pavyko suderinti kvalifikacijos tobulinimą su pramogomis. Nuo viešbučio pėsčiomis nesunku buvo pasiekti garsiąją La Ramblos gatvę, vaikštinėti siauromis gatvelėmis, gėrėtis modernia architektūra, nueiti iki jūros ar vietinio turgaus. Kataloniečiai yra darbštūs, nuoširdūs, svetingi ir tuo panašūs į mus, lietuvius. Tačiau skirtingai nei mes, jie pozityvūs, neskubantys, dažniau šypsosi. Mums, kaip tikriems ispanams, gyvenimas prasidėdavo gerokai po pietų ar net vakare. Prie vakarienės stalo pasišnekučiuodami  mėgavomės gardžiu maistu, gėrimais. Vieną vakarą praleidome ispaniškoje tavernoje stebėdami flamenko šou.

Sužavėjo lankyti objektai: Gaudi “Guell parkas”, Gaudi “Sagrada Familia bažnyčia”, Triumfo arka, Barselonos katedra, Olimpinis miestelis ir Montjuic kalva, nuo kurios atsiveria žavi panorama į miestą ir jūrą. Aplankėme įspūdingų formų Montserrat kalną bei seniausią benediktinų vienuolyną Ispanijojedailininko Salvadoro Dali muziejų Figueres provicijoje, keliavome Gironos senamiesčio archeologiniu maršrutu, pulsuojančiu prabėgusių amžių invazija...

Stažuotės dalyviai likome patenkinti įgyta nauja patirtimi, draugiška atmosfera. Už sklandžią ir turiningą kelionę esame dėkingi savo palydovams – kelionių organizatoriaus “Kiveda” projektų vadovei Elistai, lietuviams gidams Ispanijoje Raimondui, Aurelijai ir Aleksandrui.

Ši edukacinė kelionė (stažuotė) Ispanijoje - tai kvalfikacijos tobulinimo programa, parengta Ugdymo plėtotės centro, vykdant projektą “Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009”.

Write a comment

Comments: 1