Pažintinis vizitas Suomijoje: galimybė pasimokyti modernioje mokykloje ir apsilankyti nuostabioje šalyje

Balandžio 7- 10 dienomis 16 švietimo įstaigų atstovų, IKT lyderių iš įvairių Europos šalių dalyvavome pažintiniame vizite Suomijoje „Kūrybiškas IKT taikymas ugdyme“. Šią galimybę man suteikė Švietimo mainų paramos fondas iš Europos sąjungos finansuojamos „Mokymosi visą gyvenimą programos“ vykdant veiklą „Pažintiniai vizitai“.

Priimančioji institucija – Paaskytien koulu, mokykla Porvoo mieste, organizatoriai - šios mokyklos mokytojai Annika Ruohonen ir Pasi Siltakorpi.

Porvas (suom. Porvoo) - nedidelis žavus miestas pietų Suomijoje, nutolęs apie 50 km į rytus nuo Helsinkio. Mieste prie Suomių įlankos, gyvena apie 50 tūkst. žmonių, iš jų apie 65 proc. suomių, 32 proc. švedų. Čia įteisintos dvi valstybinės kalbos – suomių ir švedų. Todėl natūralu, kad gatvių pavadinimų užrašai – dviem kalbomis. Pasak suomių, Porvas - antras seniausias miestas Suomijoje, išsidėstęs apie viduramžių katedrą, su išlikusiu autentišku medinių pastatų rajonu. Didelį įspūdį paliko žemaaukščiai, arti vienas kito pastatyti, šiaurės šalims būdingi mediniai spalvingi nameliai. Jie yra tradiciniai ir labai vertinami visose Skandinavijos šalyse. Teko girdėti, kad suomiai rūpestingai prižiūri medinės architektūros paveldą, rūpinasi, kad mediniai namai galėtų kuo ilgiau tarnauti. Stažuotės dalyviams buvo surengtos kelios ekskursijos po miestą. Pasivaikščiojome siauromis akmenimis grįstomis miesto gatvelėmis, užsukome į uždarus kiemelius, greta vienas kito esančias kavines, suvenyrų krautuvėles. Apžiūrėjome senovinį Mergelės Marijos soborą, prieplauką, keletą parkų.

Turėjome progą apsilankyti Porvo miesto savivaldybėje, pabendrauti su miesto Meru p. Jukka-Pekka Ujula apie šalies švietimo sistemą, ekonomiką, kultūrą. Moderniai įrengtame savo kabinete šiuolaikinėmis technologijomis Meras pristatė, kad Suomijoje savivaldybės yra pagrindinės švietimo organizatorės. Apie 60 proc. švietimą finansuoja savivaldybė, kitą dalį (apie 40 proc.) - valstybė. Suomijoje užtikrinama švietimo lygybė, nes Nacionalinė švietimo taryba perskirsto lėšas pagal gyventojų tankumą. Visose mokyklose yra turtinga materialinė bazė. Visi mokiniai yra aprūpinami mokymo priemonėmis – ne tik vadovėliais, bet ir sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, dailės, technologijų pamokoms reikalingomis medžiagomis. Suomijoje visiems – nuo darželių iki universitetų - suteiktos lygios galimybės siekti mokslo, patogiai jaustis ugdymo sistemoje. Čia visi gauna nemokamą maitinimą, transportą ir sveikatos priežiūrą.

Tuo įsitikinome aplankę didžiausią šalies mokyklą - Linnankosken lukio (600 mokinių, 40 mokytojų) miesto centre. Išklausėme įdomią paskaitą apie IKT integravimą į ugdymą, pabendravome su mokyklos administracija. Suomijos švietimo sistema tobulinama ir toliau, žinoma, iškyla iššūkių. Nuo 2016 m. rudens užsienio kalbos, geografijos ir filosofijos egzaminus mokiniai laikys kompiuteryje, o nuo 2019 m. ir matematikos.

Tris dienas mokėmės modernioje mokykloje Paaskytien koulu (560 mokinių, 52 mokytojų, 14 mokytojo padėjėjų). Mokykla išsidėsčiusi vaizdingoje vietoje prie jūros, 3 km nuo miesto, skirta 7-9 klasių mokiniams. Įsteigta 1977 m., laikotarpyje nuo 1983 m. iki 2007 m. renovuota. Mokyklos vadovas Kimmo Siren pirmąją vizito dieną mums pristatė šalies švietimo sistemos ir mokyklos prioritetus. Suomijoje po švietimo reformos keičiant nacionalinį ugdymo turinį buvo atsisakyta standartų, kurių turi laikytis mokytojai. Švietimo tikslai ir dalykų turinys - tai pagrindas, kuriais vadovaujasi mokytojai. Tai reiškia, kad Suomijoje mokytojai gali laisvai rinktis savo darbo metodus, dirbti taip, kaip jiems atrodo. Mokytojais pasitikima, jie nekontroliuojami. Svarbiausia - rezultatas. Paaskytien koulu mokyklos prioritetas - sudaryti sąlygas visiems mokytis šiuolaikiškoje ir saugioje aplinkoje, teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas atsižvelgiant į mokinių skirtingus individualius gebėjimus.

Pabendravę su mokyklos vadovu Kimmo, stažuotės organizatoriais Annika ir Pasi, buvome pakviesti apžiūrėti mokyklą. Vaikai patys vedžiojo svečius po klases, angliškai pasakojo apie savo gyvenimą čia. Moderniai įrengta biblioteka, IT, dailės, rankdarbių ir technologijų klasės, sporto salė. Visuose kabinetuose įrengti projektoriai, interneto ryšys, moderni elektrifikacija. Mokykloje darbas organizuojamas elektroniniu skambučiu, tačiau mokytojai neįsprausti į rėmus. Mokomasi 30 val. per savaitę nuo 8 iki 15 val. su 30 min. pertrauka pavalgyti erdvioje savitarnos valgykloje. Nustebino, koridoriuose nėra kėdžių – vaikai vaikšto be batų, sėdi ant žemės. Visur jauku, švaru, laisva, patogu. Jokio triukšmo nei per pamokas, nei per pertraukas!

Mokytojų kambarys – ideali vieta mokytojams pailsėti, pabendrauti, pasiruošti pamokoms. Šalia – erdvi biblioteka, kompiuteriai. Mokytojai nemokamai gauna mokymo medžiagą, kanceliarines priemones. Savo kvalifikaciją mokytojai privalo tobulinti tris dienas per metus, jeigu pageidauja – gali daugiau.

Mūsų vizito tikslas – pasidalinti IKT integravimu į ugdymą, kūrybišku technologijų panaudojimu pamokose. Susitelkėme į mokymąsi, įvykdėme visas organizatorių suplanuotas veiklas. Atliktas užduotis fiksavome Google platformoje, debesų technologijas panaudojome bendravimui ir bendradarbiavimui, išbandėme skaitmeninius įrankius.

Paaskytien koulu mokyklos anglų k. mokytoja, emokymosi konsultantė ir tarptautinių projektų vadovė Annika pademonstravo antros kartos saityno įrankius mokymui(si), socialines platformas (Facebook, Twitter, blog‘ų ir kt.) projektinei veiklai, šiuolaikines virtualias priemones darbui su tėvais. Specialiųjų poreikių mokytojas Pasi pasidalino savo praktinio darbo patirtimi, kaip integruoti IKT į specialųjį ugdymą. Jis pademonstravo internetinius įrankius ir išteklius, kurie padeda motyvuoti silpnesnių gebėjimų vaikus, skatina jų mąstymą, žadina kūrybiškumą. Be abejo, minėtiems vaikams susitvarkyti su iškylančiais sunkumais padeda mokytojai padėjėjai, jų yra net 14.

Įdomu buvo išklausyti mūsų pačių, pažintinio vizito dalyvių iš Jungtinės Karalystės, Švedijos, Lietuvos, Lenkijos, Olandijos, Austrijos, Vengrijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos pristatymų apie savo šalį, švietimo sistemą, mokyklas. Pasidalinome savo gerąja IKT taikymo ugdyme patirtimi.

Ateities mokykla - kokia ji? Neįsivaizduoju XXI amžiaus mokyklos be šiuolaikinių technologijų. Sparti technologijų plėtra apima visas mūsų gyvenimo sritis ir šis procesas jau nebesustabdomas. Ugdydami ateities mokinį turime sukurti šiuolaikišką, patrauklią, motyvuojančią aplinką, kurioje atsiskleistų visi jaunosios kartos XXI amžiaus gebėjimai. Vadinasi, mokytojui reikia gerai pažinti ir valdyti šiuolaikines technologijas, diegti naujoves savo darbe, nuolat kelti kvalifikaciją.

Stažuotės, seminarai, kursai ir kitos kvalifikacijos tobulinimo formos – tai puiki galimybė pedagogams atnaujinti savo profesines žinias ir įgūdžius, palyginti jas su kolegomis iš kitų mokyklų ar net šalių, kritiškai įvertinti savo darbą, pasisemti naujos patirties. Suomijoje praleistas laikas ir sutikti nauji kolegos patvirtino, kad šiandien tobulėjančios technologijosverčiamokytoją ne tik prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio, bet ir praplečia jo galimybes dirbti kūrybiškai, leidžia kurti savo mokymo sistemą, skatina naujų idėjų ir inovacijų atsiradimą.

Vienas iš Suomijos švietimo sistemos išskirtinių bruožų - mokyklose dirba gabiausi, geriausi ir motyvuoti pedagogai. Tai lemia visuomenės pasitikėjimą šios profesijos atstovais, mokinių pagarbą mokytojams, pasitenkinimą mokykla.

Todėl linkiu visiems, mokytojams ir mokiniams, kartu kurti modernią mokyklą, nenustoti NORĖTI, SIEKTI, TOBULĖTI.

 

Daugiau nuotraukų Prezi pristatyme

 

Write a comment

Comments: 0