Leidinys apie mokymuisi palankios aplinkos kūrimą "Inovatyvi mokymosi aplinka" anglų kalba čia.

 

Leidinyje "Švietimo naujienos" 2015/7 publikacija psl. 6-7 "Sėkminga edukacinių aplinkų kūrimo patirtis" čia