2013m. rugsėjo 5-6d. vyko integruotos anglų kalbos ir dailės pamokos "Labas! Prisistatykime..."

 

Klasė: 4 b. Pamoką vedė mokytojos Vaida Kaikarienė, Genovaitė Jakštienė. 

 

Per pamokas mokiniai susipažino su įvairiomis Europos tautų kalbomis, pramoko pasisveikinimų skirtingomis kalbomis, atliko užduotis. Įdomiausia užduotis mokiniams buvo kūrybinis darbas - pasirinkta technika perteikti savo požiūrį į Europos kalbų ir kultūrų įvairovę. 

 

Integruoti kelis mokomuosius dalykus ir motyvuoti mokinius darbui jau nuo mokslo metų pradžios paskatino Lietuvos vaikų ir jaunimo centro bei VšĮ "Valstybės institucijų kalbų centro" suorganizuotas "Piešinių konkursas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti"

 

Rugsėjo 26d., švenčiant Europos kalbų dieną, dalis mokinių kūrybinių darbų papuošė mokyklą. Kiti, konkurso reikalavimus atitinkantys piešiniai, iškeliavo į Vilnių. Geriausių autorių darbai apdovanoti ir yra eksponuojami LR Seimo Europos informacijos biure. Konkurso rezultatai čia.

SVEIKINAME  Gvidą Kubilių II amžiaus (7-10 m) grupėje tapus laureatu!

 

 

2013m. balandžio 15d. vyko atvira integruota anglų k. - technologijų pamoka "Fashion. Make a brooch / Madingo aksesuaro gaminimas".

 

Klasė: 6a. Pamoką vedė mokytojos: N. Aleksandrovienė, J. Bukauskienė.

 

Pamokos tikslas - pagaminti aksesuarą (segę) ir pristatyti ją angliškai, nurodant gamybai panaudotas medžiagas.

 

Stebėtos pamokos atsiliepimai / pastabos: 

Mokytoja Inga: Įdomi, turininga pamoka. Turtingas žodynas. Akivaizdi dalykų integracija, mokiniai aktyvūs, visi įtraukti į darbą.

Mokytoja Lina: Labai praktiška pamoka.

Mokytoja Vaida: Pamoka nuosekli, pasiektas iškeltas tikslas. Mokiniai buvo motyvuoti dirbti. Naudinga, kada teorija derinama su praktika.

SĖKMĖS MOKYTOJOMS!

 

2013m. balandžio 17d. vyko atvira integruota pasaulio pažinimo - anglų kalbos pamoka "Kurioje pasaulio dalyje yra Lietuva? / Where in the world are we?"

 

Klasė: 4b. Pamoką vedė mokytojos Ernesta Mikalauskaitė, Vaida Kaikarienė.

 

Dalykų integravimo tikslas - kurti netradicinę mokymosi aplinką, susieti informaciją su gyvenimiška patirtimi, didinti motyvaciją mokytis. Ši integruota pamoka skirta Tarptautinei Žemės dienai paminėti.

 

Visą pamokos medžiagą nuo plano iki rezultato rasite čia .

 

2012m. spalio 10d. vyko atvira integruota anglų kalbos - pasaulio pažinimo pamoka „Iškiliausi pasaulio žmonės / Famous people of the world". 

Klasė: 4b. Pamoką vedė mokytojos: Ernesta Mikalauskaitė, Vaida Kaikarienė.

Su šia pamoka taip pat dalyvavome Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos (LAKMA) organizuotame metodinių filmukų konkurse "Integruota pamoka".

Laimėjome  III vietą bei specialųjį LAKMA prizą.

 

Integruotos pamokos planas
PLANAS_Integruota anglu pasaulio pazinim
Microsoft Word Document 78.5 KB
Description
CLIL _Science and English.doc
Microsoft Word Document 31.5 KB
Vaizdinė medžiaga
Integr_pasaulio_anglu_4b.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB