Sparti šiuolaikinių technologijų plėtra, didėjantys mūsų visų (taip pat ir mokinių) poreikiai bei pokyčiai švietimo srityje keičia mokytojo vaidmenį šiuolaikinėje mokykloje. Reikalingos tikslios, naujausios mokytojo techninės žinios, šiuolaikinio ugdymo principų supratimas, individualus kūrybiškumas, lankstumas ir atsakomybė.

Noras dirbti inovatyviai, būti savo srities profesionalu, paskatino mane sukurti šį tinklalapį ir pasidalinti savo mažais atradimais kasdieniniame darbe bei aktualijomis.

 

Dalinuosi savo sukaupta 18 metų anglų kalbos ugdymo mokykloje patirtimi skaitydama dalykinius pranešimus, vesdama seminarus, atviras pamokas, dalyvaudama projektinėje veikloje. Esu Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos (LAKMA) narė. Savo kvalifikaciją tobulinu Lietuvoje (nuolat) ir užsienyje (2009 m. Norvegijoje, 2010 m. Jungtinėje Karalystėje, 2013 m. Belgijoje, 2014 m. Ispanijoje, Suomijoje). 

Domiuosi inovacijomis švietime - antros kartos saityno įrankiais, technologijų, projektinės veiklos ir kitų šiuolaikinių metodų integravimu į ugdymą.

"Šiame pasaulyje svarbiausia ne tai, kur stovime, o kuria kryptimi judame."

(O. V. Holmsas)

 

Gerosios patirties sklaida, metodinė veikla

 

2013 m. gegužės 21 d. seminaras Klaipėdos m. PŠKC "Inovatyvus anglų kalbos ugdymas(is). IKT pamokose ir projektinėje veikloje"

Medžiaga čia

 

2013 m. birželio 4 d. internetinis seminaras (vebinaras) kartu su Klaipėdos r. švietimo centru "Inovatyvus ugdymas. IKT pamokose ir projektinėje veikloje".

Medžiaga čia

 

2013 m. rugsėjo 17 d. Klaipėdos S. Dacho progimnazijoje įvyko ES iTEC 5-ojo etapo scenarijų kūrimo parengiamasis seminaras. Jį organizavo Švietimo informacinių technologijų centras (ITC). Seminaro metu V. Kaikarienė ir S. Rudelis pasidalino iTEC projekto 5-ojo etapo mokymosi veiklų kūrimo tarptautine patirtimi ir pristatė darbo grupės Bruselyje rezultatus.

Medžiaga čia.

5 osios iTEC darbo grupės Briuselyje rez
Adobe Acrobat Document 357.8 KB

 

2014 m. balandžio 17 d. vyko tarptautinė pradinių klasių mokytojų konferencija "Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse". Ją organizavo Klaipėdos miesto švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos Sendvario progimnazija, Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokyklaSkaitytas pranešimas "Sėkmingas mokinių mokymasis ir išmokimas netradicinėse edukacinėse aplinkose"

Medžiaga čia.

II dalis čia

I dalis čia

Konf_ netradicines mokymosi aplinkos.pdf
Adobe Acrobat Document 240.7 KB