iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms, liet. Inovatyvios technologijos besidominčioms klasėms) - tai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kuris tiria, kaip jau pripažintos ir naujai atsirandančios technologijos gali būti efektyviai taikomos pamokose per ateinančius penkerius ar dešimt metų. Projekto metu analizuojamos mokymo, strategijų bei technologijų kūrimo tendencijos ir mokytojų bei mokinių nuomonės, siekiant sukurti prasmingus pedagoginius scenarijus ateities pamokoms. Šiuos scenarijus jau bando ir tobulina Europos mokyklų mokytojai. Plačiau: http://itec.eun.org  

2013m. vasario 20d. - balandžio 20d. vyksta iTEC projekto IV etapas. Plačiau: https://sites.google.com/site/itecscenarijai/iv-etapas

 

Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos 4 b klasės mokinių projektas Gyvūnijos pasaulyje: mažo ruoniuko istorija / Animal world: the story of a little seal“ sukurtas pagal iTEC projekto IV etapo scenarijų „Papasakok istoriją“. Per anglų k. pamokas naudodamiesi informacinėmis technologijomis mokiniai kurs ir atliks užduotis, pademonstruos savo kūrybiškumą ir komunikacinius gebėjimus anglų ir lietuvių kalbomis, mokysis dirbti grupėse, bendradarbiauti. Projektas yra integruotas į mokymo programą.

 

Projekto aprašymas:


Tikslas   -  dirbant grupėse, bendradarbiaujant , naudojant IKT,  plačiau susipažinti su gyvūnijos pasauliu, mokytis rinkti ir sisteminti medžiagą, atlikti kūrybinius darbus ir sukurti istoriją apie mažą ruoniuką. 

Projekto eiga:

• Skelbiama projekto tema ir tikslas.

• Sukuriamas mokinių ir mokytojos tinklalapis - projekto dalyvių bendravimo platforma. Jame fiksuojama projekto eiga.

• "Minčių lietaus" metodu išsakomos idėjos, jos struktūruojamos įrankio "Popplet" pagalba.

• Klasėje du pogrupiai po 12 ir 14 mokinių, "Team up" pagalba jie suskirstomi į 4 grupes. Kiekviena grupė išsitraukia savo darbo temą ir užduotis.

• Mokiniai supažindinami su vertinimo kriterijais, pateikiami informacijos paieškos šaltiniai ir rekomendacijos, kaip atlikti užduotis.

• Mokiniai, naudodamiesi IKT, bibliotekose, konsultuodamiesi su anglų kalbos ir klasės mokytojomis, Jūrų muziejaus darbuotojais, renka informaciją savo tema. Mokiniai bendradarbiauja, padeda mokytis vieni kitiems.

• Išvyka į Lietuvos jūrų muziejų.

• Grupės surinktą medžiagą aptaria, sistemina, apibendrina ir atlieka kūrybinius darbus. 

• Grupių darbų pristatymas.

• Įsivertinimas ir vertinimas.

• Refleksija.

• Kompiuterių klasėje mokiniai supažindinami su MS PowerPoint"Storyjumper" ir "SlideTalk" įrankiais. Pateikiama užduotis - sukurti pasakojimą apie mažąjį ruoniuką.

• Mokiniai pagal planą atlieka užduotį - pasirinktais įrankiais kuria istoriją. 

• Mokiniai pristato savo darbus. Geriausi darbai patalpinami tinklapyje.

• Grupės vertina save ir draugus. Refleksija.

• Mokytoja įvertina mokinius už atliktą darbą formaliai.  

• Sukuriamas filmukas apie projekto eigą.

• Projektas pristatomas mokyklos bendruomenei.

• Sugalvoti vardai ir filmukas apie ruoniuką padovanojama muziejui.

 

Darbo metodai: "Minčių lietus", darbas grupėje, mokymas(is) bendradarbiaujant, tiriamasis mokymas(is) - outdoor study, stebėjimas, pasakojimas, demonstravimas, diskusijos.

 

Priemonės: Anglų k. vadovėlis "English Adventure 3" (I. Hearn, P. Mugglestone), enciklopedijos, žodynai, Lietuvos jūrų muziejaus pateikta medžiaga,  internetinė aplinka ir paieškos sistemos, tinklalapis jimdo.com ir linoit.com kaip platforma mokymo(si) aplinkai ir ištekliams, IT įrankiai, skaitmeniniai fotoaparatai, fotografuojantys mobilieji telefonai, kompiuteriai.  

 

Rezultatas:

Įsisavinti nauji IT įrankiai.

Surinkta informacija apie gyvūnijos pasaulį pagal grupėse pateiktas užduotis. Sukurtas pasakojimas apie ruoniuką. Atrinkti mokinių darbai publikuojami projekto metu sukurtame tinklalapyje. 

Sukurta mokytojos ir mokinių metodinė priemonė  "Ruoniai Lietuvos jūrų muziejuje" anglų kalbos pamokoms.

Sukurtas filmukas apie projektą.

 

Projekto aprašymą (mokomąsias veiklas, darbą grupėse, mokinių refleksiją) anglų kalba rasite čia.

 

LeMill'as - tai interneto svetainė, kurioje Europos mokytojai gali bendrauti tarpusavyje, keistis patirtimi, įkelti savo išteklius ir/arba susirasti reikalingus išteklius savo pamokoms. Šiuo metu LeMill svetainė vienija 34003 mokytojus iš 196 šalių. Svetainėje galima rasti 60345 išteklių 83 kalbomis. Kitaip nei daugelyje saugyklų šios svetainės turinys grindžiamas autoritetingų asmenų.

 

iTEC projekto Lietuvos pilotinių mokyklų projektai (mokytojų ataskaitos, darbai) sukaupti LeMill'o rinkinyje: 1 etapo, 2 etapo, 3 etapo, 4 etapo.