2014 m. vasario 20 d. - Kovo 28 d. vykdomas projekto iTEC 5 etapas.

Kvietimas čiaiTEC 5 etapo scenarijai čia

 

Palangos pradinė mokykla pasirinko išbandyti vieną iš siūlomų scenarijų 

"Mūsų mokykla, mūsų aplinka"

 

Palangos pradinės mokyklos integruotas mokinių projektas „Žalia mokykla, žalias miestas" /Green school, green city.

 

Projekto aprašymas:

 

Tikslas – ugdyti mokinių ekologinį sąmoningumą mokantis netradicinėse edukacinėse aplinkose, naudojant technologijas ir taikant inovatyvius mokymo metodus.

 

Uždaviniai:

1. Įgyti aplinkos apsaugos ir ekologijos žinių naudojant IKT, dirbant grupėse, bendradarbiaujant mokykloje ir už jos ribų;

2. Mokytis rinkti ir sisteminti medžiagą, diskutuoti, kelti problemą, daryti išvadas aplinkos apsaugos tema;

3. Formuoti atsakingą ir rūpestingą mokinių požiūrį į švarią aplinką (miestą, mokyklą, gamtą) atliekant kūrybinius darbus, organizuojant akcijas, išvykas ir kitas integruotas veiklas.

4. Į projekto veiklas įtraukti kuo daugiau mokyklos bendruomenės narių.

 

Įvykdytos projekto veiklos pagal scenarijų:

 

Įsivaizduok

Filmų peržiūra, diskusija. 

 

Planuok 

Sukurtas projekto planas ir logotipas.

 

Ištirk

Mus supančios aplinkos ekologinės situacijos stebėjimas, tyrinėjimas, problemų kėlimas.

Medžiagos rinkimas, studijavimas iš įvairių šaltinių (matematikos, pasaulio paž., lietuvių k., anglų k. vadovėliai,  enciklopedojos, internetas).

 

Apsvarstyk

Viktorina bei praktinis užsiėmimas su Palangos Vl. Jurgučio pagrindinės mokyklos mokiniais  "Atliekų rūšiavimas" 2 klasėse.

Diskusija "Kas būtų, jeigu dingtų elektra?" 

 

Kurk/Daryk

Darbeliai iš antrinių žaliavų (2 "Ąžuoliukų" , 4 "Šilo", 4 "Lašelių", 4 "Ryto" klasės)

Integruota Anglų k. - matematikos pamoka "Švari Lietuva - graži Lietuva" (4 "Šilo" klasė)

Atliekų (baterijų, makulatūros) rinkimas ir rūšiavimas (mokyklos bendruomenė) 

Akcijos "Taupyk elektrą" , "Taupyk vandenį" (mokiniai pertraukų metu)

 

Klausk

Išvyka į atliekų tvarkymo įmonę UAB "Specialus autotransportas", Klaipėda (4 "Lašelių" kl.)

Išvyka į UAB "Palangos vandenys", Palanga (4 "Ryto' kl.)

Išvyka prie Baltijos jūros

Interviu "Kas teršia aplinką?

 

Parodyk

Darbų /veiklų pristatymas

Sukurti "Pelėdžiukai" padovanojami l/d "Gintarėlis" būsimiems pirmokams.

 

Bendradarbiauk

Darbo sąlygų mokykloje gerinimas: Akcija "Popierius" (mokyklos bendruomenė)

Mus supančios aplinkos švarinimas, gražinimas: 

Akcija "Darom", skirta pasaulinei Žemės dienai paminėti (mokyklos bendruomenė)

Akcija "Pasodink po našlaitę" (mokyklos bendruomenė)

Bendradarbiavimas su kitų mokyklų ugdytiniais projekto metu (Vl. Jurgučio pagrindine mokykla, l/d "Gintarėlis")  

 

Reflektuok

Projekto veiklų vertinimas, įsivertinimas

 

Projekto filmukas čia

 

Projekto rezultatas

 

Mokymosi scenarijų įgyvendinimas leido mokiniams patobulinti:

 • Mokėjimo mokytis kompetencijas
 • Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas
 • IKT kompetencijas
 • Kritinio mąstymo, kūrybiškumo, problemų sprendimo gebėjimus
 • Komunikacinius gebėjimus lietuvių ir anglų kalbomis

Tai buvo vienas iš bendruomeniškiausių projektų mokykloje, nes jame dalyvavo:

 • 2 "Saulės" kl. (mokytoja Auksė Jakumienė)
 • 2 "Ąžuoliukų" kl. (Mokytoja Rasa Lingaitienė)
 • 3 "Šaltinio" kl. (mokytoja Nomeda Maksvytienė)
 • 4 "Lašelių" kl. (mokytoja Aisedora Beniušienė)
 • 4 "Ryto" kl. (mokytoja Dalia Daukšienė)
 • 4 "Šilo" kl. (mokytoja Giedrė Radžiuvienė)
 • Socialiniai partneriai: Palangos Vl. Jurgučio pagrindinės mokyklos 2 kl. mokiniai, lopšelio - darželio "Gintarėlis" ugdytiniai
 • mokyklos aptarnaujantis personalas
 • mokinių tėveliai

 

Visų Lietuvos pilotinių mokyklų projekto iTEC 5 etapo darbai sukaupti LeMill'o rinkinyje.