Fri

02

May

2014

Pažintinis vizitas Suomijoje: galimybė pasimokyti modernioje mokykloje ir apsilankyti nuostabioje šalyje

Balandžio 7- 10 dienomis 16 švietimo įstaigų atstovų, IKT lyderių iš įvairių Europos šalių dalyvavome pažintiniame vizite Suomijoje „Kūrybiškas IKT taikymas ugdyme“. Šią galimybę man suteikė Švietimo mainų paramos fondas iš Europos sąjungos finansuojamos „Mokymosi visą gyvenimą programos“ vykdant veiklą „Pažintiniai vizitai“.

Priimančioji institucija – Paaskytien koulu, mokykla Porvoo mieste, organizatoriai - šios mokyklos mokytojai Annika Ruohonen ir Pasi Siltakorpi.

Porvas (suom. Porvoo) - nedidelis žavus miestas pietų Suomijoje, nutolęs apie 50 km į rytus nuo Helsinkio. Mieste prie Suomių įlankos, gyvena apie 50 tūkst. žmonių, iš jų apie 65 proc. suomių, 32 proc. švedų. Čia įteisintos dvi valstybinės kalbos – suomių ir švedų. Todėl natūralu, kad gatvių pavadinimų užrašai – dviem kalbomis. Pasak suomių, Porvas - antras seniausias miestas Suomijoje, išsidėstęs apie viduramžių katedrą, su išlikusiu autentišku medinių pastatų rajonu. Didelį įspūdį paliko žemaaukščiai, arti vienas kito pastatyti, šiaurės šalims būdingi mediniai spalvingi nameliai. Jie yra tradiciniai ir labai vertinami visose Skandinavijos šalyse. Teko girdėti, kad suomiai rūpestingai prižiūri medinės architektūros paveldą, rūpinasi, kad mediniai namai galėtų kuo ilgiau tarnauti. Stažuotės dalyviams buvo surengtos kelios ekskursijos po miestą. Pasivaikščiojome siauromis akmenimis grįstomis miesto gatvelėmis, užsukome į uždarus kiemelius, greta vienas kito esančias kavines, suvenyrų krautuvėles. Apžiūrėjome senovinį Mergelės Marijos soborą, prieplauką, keletą parkų.

Turėjome progą apsilankyti Porvo miesto savivaldybėje, pabendrauti su miesto Meru p. Jukka-Pekka Ujula apie šalies švietimo sistemą, ekonomiką, kultūrą. Moderniai įrengtame savo kabinete šiuolaikinėmis technologijomis Meras pristatė, kad Suomijoje savivaldybės yra pagrindinės švietimo organizatorės. Apie 60 proc. švietimą finansuoja savivaldybė, kitą dalį (apie 40 proc.) - valstybė. Suomijoje užtikrinama švietimo lygybė, nes Nacionalinė švietimo taryba perskirsto lėšas pagal gyventojų tankumą. Visose mokyklose yra turtinga materialinė bazė. Visi mokiniai yra aprūpinami mokymo priemonėmis – ne tik vadovėliais, bet ir sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, dailės, technologijų pamokoms reikalingomis medžiagomis. Suomijoje visiems – nuo darželių iki universitetų - suteiktos lygios galimybės siekti mokslo, patogiai jaustis ugdymo sistemoje. Čia visi gauna nemokamą maitinimą, transportą ir sveikatos priežiūrą.

Tuo įsitikinome aplankę didžiausią šalies mokyklą - Linnankosken lukio (600 mokinių, 40 mokytojų) miesto centre. Išklausėme įdomią paskaitą apie IKT integravimą į ugdymą, pabendravome su mokyklos administracija. Suomijos švietimo sistema tobulinama ir toliau, žinoma, iškyla iššūkių. Nuo 2016 m. rudens užsienio kalbos, geografijos ir filosofijos egzaminus mokiniai laikys kompiuteryje, o nuo 2019 m. ir matematikos.

Tris dienas mokėmės modernioje mokykloje Paaskytien koulu (560 mokinių, 52 mokytojų, 14 mokytojo padėjėjų). Mokykla išsidėsčiusi vaizdingoje vietoje prie jūros, 3 km nuo miesto, skirta 7-9 klasių mokiniams. Įsteigta 1977 m., laikotarpyje nuo 1983 m. iki 2007 m. renovuota. Mokyklos vadovas Kimmo Siren pirmąją vizito dieną mums pristatė šalies švietimo sistemos ir mokyklos prioritetus. Suomijoje po švietimo reformos keičiant nacionalinį ugdymo turinį buvo atsisakyta standartų, kurių turi laikytis mokytojai. Švietimo tikslai ir dalykų turinys - tai pagrindas, kuriais vadovaujasi mokytojai. Tai reiškia, kad Suomijoje mokytojai gali laisvai rinktis savo darbo metodus, dirbti taip, kaip jiems atrodo. Mokytojais pasitikima, jie nekontroliuojami. Svarbiausia - rezultatas. Paaskytien koulu mokyklos prioritetas - sudaryti sąlygas visiems mokytis šiuolaikiškoje ir saugioje aplinkoje, teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas atsižvelgiant į mokinių skirtingus individualius gebėjimus.

Pabendravę su mokyklos vadovu Kimmo, stažuotės organizatoriais Annika ir Pasi, buvome pakviesti apžiūrėti mokyklą. Vaikai patys vedžiojo svečius po klases, angliškai pasakojo apie savo gyvenimą čia. Moderniai įrengta biblioteka, IT, dailės, rankdarbių ir technologijų klasės, sporto salė. Visuose kabinetuose įrengti projektoriai, interneto ryšys, moderni elektrifikacija. Mokykloje darbas organizuojamas elektroniniu skambučiu, tačiau mokytojai neįsprausti į rėmus. Mokomasi 30 val. per savaitę nuo 8 iki 15 val. su 30 min. pertrauka pavalgyti erdvioje savitarnos valgykloje. Nustebino, koridoriuose nėra kėdžių – vaikai vaikšto be batų, sėdi ant žemės. Visur jauku, švaru, laisva, patogu. Jokio triukšmo nei per pamokas, nei per pertraukas!

Mokytojų kambarys – ideali vieta mokytojams pailsėti, pabendrauti, pasiruošti pamokoms. Šalia – erdvi biblioteka, kompiuteriai. Mokytojai nemokamai gauna mokymo medžiagą, kanceliarines priemones. Savo kvalifikaciją mokytojai privalo tobulinti tris dienas per metus, jeigu pageidauja – gali daugiau.

Mūsų vizito tikslas – pasidalinti IKT integravimu į ugdymą, kūrybišku technologijų panaudojimu pamokose. Susitelkėme į mokymąsi, įvykdėme visas organizatorių suplanuotas veiklas. Atliktas užduotis fiksavome Google platformoje, debesų technologijas panaudojome bendravimui ir bendradarbiavimui, išbandėme skaitmeninius įrankius.

Paaskytien koulu mokyklos anglų k. mokytoja, emokymosi konsultantė ir tarptautinių projektų vadovė Annika pademonstravo antros kartos saityno įrankius mokymui(si), socialines platformas (Facebook, Twitter, blog‘ų ir kt.) projektinei veiklai, šiuolaikines virtualias priemones darbui su tėvais. Specialiųjų poreikių mokytojas Pasi pasidalino savo praktinio darbo patirtimi, kaip integruoti IKT į specialųjį ugdymą. Jis pademonstravo internetinius įrankius ir išteklius, kurie padeda motyvuoti silpnesnių gebėjimų vaikus, skatina jų mąstymą, žadina kūrybiškumą. Be abejo, minėtiems vaikams susitvarkyti su iškylančiais sunkumais padeda mokytojai padėjėjai, jų yra net 14.

Įdomu buvo išklausyti mūsų pačių, pažintinio vizito dalyvių iš Jungtinės Karalystės, Švedijos, Lietuvos, Lenkijos, Olandijos, Austrijos, Vengrijos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos pristatymų apie savo šalį, švietimo sistemą, mokyklas. Pasidalinome savo gerąja IKT taikymo ugdyme patirtimi.

Ateities mokykla - kokia ji? Neįsivaizduoju XXI amžiaus mokyklos be šiuolaikinių technologijų. Sparti technologijų plėtra apima visas mūsų gyvenimo sritis ir šis procesas jau nebesustabdomas. Ugdydami ateities mokinį turime sukurti šiuolaikišką, patrauklią, motyvuojančią aplinką, kurioje atsiskleistų visi jaunosios kartos XXI amžiaus gebėjimai. Vadinasi, mokytojui reikia gerai pažinti ir valdyti šiuolaikines technologijas, diegti naujoves savo darbe, nuolat kelti kvalifikaciją.

Stažuotės, seminarai, kursai ir kitos kvalifikacijos tobulinimo formos – tai puiki galimybė pedagogams atnaujinti savo profesines žinias ir įgūdžius, palyginti jas su kolegomis iš kitų mokyklų ar net šalių, kritiškai įvertinti savo darbą, pasisemti naujos patirties. Suomijoje praleistas laikas ir sutikti nauji kolegos patvirtino, kad šiandien tobulėjančios technologijosverčiamokytoją ne tik prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio, bet ir praplečia jo galimybes dirbti kūrybiškai, leidžia kurti savo mokymo sistemą, skatina naujų idėjų ir inovacijų atsiradimą.

Vienas iš Suomijos švietimo sistemos išskirtinių bruožų - mokyklose dirba gabiausi, geriausi ir motyvuoti pedagogai. Tai lemia visuomenės pasitikėjimą šios profesijos atstovais, mokinių pagarbą mokytojams, pasitenkinimą mokykla.

Todėl linkiu visiems, mokytojams ir mokiniams, kartu kurti modernią mokyklą, nenustoti NORĖTI, SIEKTI, TOBULĖTI.

 

Daugiau nuotraukų Prezi pristatyme

 

0 Comments

Mon

17

Mar

2014

Stažuotė Ispanijoje "Dvikalbio ugdymo patirtis"

Read More 1 Comments

Fri

06

Sep

2013

Pasiruošimas iTEC projekto 5 etapui: mokymai ateities klasės laboratorijoje Briuselyje

Rugpjūčio 27-28 dienomis vyko intensyvūs iTEC projekto dalyvių mokymai Briuselyje (angl. International teachers workshop on the design of Future Classroom Learning Activities – Brussels). Į Europos sostinę vasaros pabaigoje susirinko 23 mokytojai iš 14 Europos šalių. Pilotinių mokyklų iTEC projekto dalyviai iš Lietuvos Vaida  Kaikarienė ir Saulius Rudelis atstovavo savo šaliai, įgijo naujos patirties. Tai buvo naudingi mokymai  ir pasiruošimas prieš šį rudenį prasidėsiantį 5-ąjį  iTEC projekto etapą.

Mokymus vedė Will Ellis (iTEC projekto vadovas), Bart Verswijvel, (pedagogas konsultantas), praktines užduotis stebėjo Sarah McNicol (Mančesterio Metropolio Universiteto mokslininkė). iTEC projekto organizatoriai apžvelgė ir pasidalino mintimis apie projekto eigą, edukacinius iššūkius ir galimybes, įkvėpė mus naujam darbui ir eksperimentavimui.

Mokymai vyko modernioje „ateities klasės laboratorijoje“ (angl. Future Classroom Lab). Įrankio TeamUp pagalba buvome padalinti į grupes. Motyvaciją dirbti žadino įdomios mokymosi veiklos, aktyvūs metodai - „minčių šturmas“, „problemų sprendimas“ „diskusijos“ „pristatymai“ ir šiuolaikinės priemonės - kompiuteriai, planšetės, multimedijos, balsavimo pulteliai, kelių rūšių interaktyvios lentos, robotukai, trimatė vaizdo sistema.

Mokymų metu tyrinėjome šiuos scenarijus: „Apversta klasė“ (angl. Flipping classroom), „Aplinkos supratimas“ (angl. Environmental Awareness), „Mokymasis už mokyklos ribų“ (angl. Working with Experts Out of the School). Dirbdami 4 grupėse pagal parinktą scenarijų mokėmės kurti mokymosi veiklas, pasirinkti tinkamus įrankius ir išteklius joms realizuoti. Darbui naudojome Web 2.0 įrankius, išbandėme naujus – Schoology, Flipgrid, Text2MindMap, Socrative, Croak.it. Savo eksperimentus patalpinome iTEC portalo viduje – Composer‘yje (angl. iTEC Composer).

Džiaugiamės mums suteikta galimybe pabuvoti ateities klasėje, išbandyti šiuolaikines technologijas ir įrankius bei pasidalinti savo idėjomis su mokytojais praktikais iš visos Europos.

Filmukas iš mokymų čia .

 

0 Comments

Mon

22

Jul

2013

Blog'as - patogi, greita ir naudinga komunikacija internete

Blog'as tai trumpinys iš sudurtinio angliško žodžio WEBLOG: web - pasaulinis tinklas (internetas), log- registruoti, įrašyti žinutę. Tinklaraštyje (internetiniame dienoraštyje) asmuo dalinasi savo mintimis, išreiškia savitą požiūrį į dalykus, publikuoja nuotraukas ir dar sulaukia komentarų. Vadinasi, vyksta komunikacija – paprasta, patogi, greita...

Susikurti savo tinklaraštį asmuo gali kartu su savo interneto svetaine arba atskirai, pasirinkdamas tinklaraščio kūrimo priemonę / platformą: Blogger, Blogspot, Tumblr, Typepad, Wiky, Wikispace, Wix, Weebly, Wordpress ir kt. Įdomu tai, kad savo asmeninį blog‘ą gali susikurti per kelias minutes be jokio vargo. Nereikia jokių konfigūravimų, programavimų, laiko, pinigų...

Atvirai pasakius, nelabai suprasdavau šitų XXI amžiaus „blog‘o“ rašinėjimų apie kažką ir apie nieką... Bet mano nuomonė pasikeitė. Domiuosi inovacijomis švietime, laisvalaikiu paskaitinėju aktualius straipsnius ir publikacijas. Kaip ir daugelis mokytojų, turiu savo pamėgtų naudingų internetinių svetainių, kuriose galima rasti ir nemokamai atsisiųsti įvairios medžiagos pamokoms, metodinių leidinių, naujovių. Palaipsniui išaugo mano poreikis ne tik imti, bet ir pasidalinti savo sukurtomis mokymo priemonėmis, vaizdo įrašais YouTube, dalyvauti mokytojų bendruomenėse, grupėse. Atradau dar vieną naują užsiėmimą - blogger‘ių įrašų skaitymą. Juose dažnai randu naujovių ir įsitikinu, kad tai ne tušti rašinėjimai ar madingos publikacijos. Tai asmeninės patirtys (laimėjimai, atradimai, dienos įvykių įspūdžiai, įkvėpimai ir kt.), atsiradę iš nuoseklaus kasdieninio darbo, eksperimentavimo ir kūrybiškumo. Interneto svetainių ir dienoraščių autoriai nesavanaudiškai dalijasi savo gerąja patirtimi, unikaliais darbais, idėjomis ir atradimais. Mano pamėgti yra:

www.it.main.lt technologijos švietime - Gediminas Jonauskas

www.emokymasis.com XXI amžiaus klasė - Virginija Birenienė

www.iklase.lt išmaniosios technologijos šiuolaikinėms pamokoms - Staselė Riškienė

www.hokusiene.wordpress.com patirtis dirbant mokykloje - Inga Hokušienė

Akivaizdu, kad tinklaraščių autoriai yra savo srities profesionalai, novatoriai, jiems patinka tai, ką daro.

Kitų, laisvų ir nepriklausomų interneto dienoraščių autorių (ne tik mokytojų) publikacijų galima rasti portale emokykla

Dažnai paskaitau blogger'io Richard Byrne publikacijas. Tinklaraštyje Free Technology for Teachers autorius dalinasi savo patirtimi ir vertinga informacija apie nemokamus išteklius, kuriuos mokytojai gali panaudoti savo darbe. Šis unikalus Richard'o Byrne blog'as yra labai skaitomas (turi daugiau kaip 45 000 unikalių lankytojų), o nuo 2008 metų - kasmet apdovanojamas Edublogs nominacijomis.

Anglų kalbos mokytojų pamėgtame British Council Teaching portale galime rasti ne tik vertingos medžiagos pamokoms, bet ir pasidalinti aktualijomis mokytojų bendruomenėje. TeachingEnglish komanda kiekvieną mėnesį atrenka ir paskelbia geriausią internetinio dienoraščio įrašą, kuris yra informatyvus, aktualus, skatina mokytojus mąstyti ir dirbti šiuolaikiškai.

Šiandien mokytojas, norėdamas sėkmingai dirbti, turi keistis taip, kaip keičiasi jį supanti aplinka. Vadinasi, mokytojas turi nuolat tobulėti, neatsilikti nuo naujovių, gerai pažinti ir valdyti šiuolaikines informacines technologijas, diegti inovacijas ugdymo procese. Ypatingų gabumų mergaitė Adora Svitak (JAV, Vašingtono) teigia, kad suaugusieji gali pasimokyti iš vaikų. Ji sako „pasauliui reikia „vaikiško" galvojimo: drąsių idėjų, nežaboto kūrybiškumo ir ypač – optimizmo“. Kalbėdama apie blog‘o naudą Adora moko XXI amžiaus mokytojus IT įgūdžių, pavyzdžiui, kaip panaudoti blog‘ą ugdymo procese.

Vasarą yra daugiau laiko paskaityti, pastudijuoti įvairią medžiagą internete, pamąstyti, kur ir kaip dar galėčiau panaudoti technologijas savo darbe. Šiandien jau neabejoju blog‘ų nauda. Tai ne tik XXI amžiaus žmogaus skaitmeninis pėdsakas internete, bet ir patogus būdas bendrauti, keistis vertinga informacija, pasimokyti vieniems iš kitų, apmąstyti savo ir kitų patirtį...

1 Comments